Tag Archives: cookie

Proxy vs VPN: 5 điểm khác biệt quan trọng bạn phải biết

Ngày nay, nhiều người dùng Internet so sánh proxy và VPN, tự hỏi họ nên sử dụng gì khi duyệt để bảo vệ chính mình. Vào năm 2019, 84%  người tiêu dùng cho biết họ quan tâm đến quyền riêng tư và dữ liệu của họ, và 80% sẵn sàng hành động để bảo vệ nó. […]