Việc sử dụng các widget WordPress cho thanh bên của bạn thực sự khiến mọi thứ trở nên dễ dàng với các lập trình viên và đặc biệt là với người dùng. Vấn đề duy nhất tôi gặp phải là tùy chỉnh các widget để chúng hoạt động chính xác theo cách bạn cần và trông đẹp nhất cho thiết kế cụ thể của bạn.

Tôi cần thao tác tiện ích Tag Cloud để kích thước của phông chữ lớn nhất không quá lớn. Nó chỉ cần thực hiện và thay đổi một dòng trong các tệp widgets.php. Tôi sẽ không khuyên bạn làm điều này trừ khi bạn cảm thấy thoải mái với việc làm rối tung mã của mình.

Tệp để thao tác: wp-include / widgets.php

Tìm:

wp_tag_cloud(); // at around line 1372

Đổi thành:

wp_tag_cloud(‘smallest=10&largest=14&number=25&orderby=name’);

“smallest” là kích thước của phông chữ nhỏ nhất bạn muốn
“largest” là kích thước của phông chữ lớn nhất bạn muốn
“number” là số lượng thẻ bạn muốn xuất hiện
“orderby” là cách thứ tự của các thẻ sẽ được hiển thị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *