Tôi đã tìm kiếm khắp nơi để tìm cách làm nổi bật mã trong các bài đăng của mình để giúp những người truy cập trang web của tôi phân biệt giữa văn bản và mã dễ dàng hơn. Lúc đầu, tôi đang sử dụng thẻ <blockquote> với một số CSS để làm cho mọi thứ trông theo cách tôi muốn, nhưng sau đó tôi tình cờ gặp một đoạn JavaScript tuyệt vời do Google cung cấp, thực hiện thêm bước đó để làm cho các đoạn mã của bạn trông tuyệt vời.Nó được gọi là Công cụ đánh dấu cú pháp và bạn có thể tải xuống bằng cách truy cập http://code.google.com/p/syntaxhighlighter/ .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *