CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật này được viết để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và lưu trữ thông tin của bạn. Vì luật công nghệ và quyền riêng tư luôn thay đổi, đôi khi chúng tôi có thể cập nhật chính sách này. Nếu một thay đổi đáng kể được thực hiện, chúng tôi chắc chắn sẽ đăng thông báo trên trang chủ của chúng tôi và trong quản trị viên thương gia. Nếu bạn tiếp tục sử dụng VNwebs sau khi những thay đổi này được đăng, bạn đồng ý với chính sách sửa đổi.

Bằng cách đăng ký bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp bởi VNwebs (cùng với, Services Services), bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách bảo mật này và, như áp dụng, Điều khoản dịch vụ của chủ đề Plugin WordPress. Chính sách này là một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn (và khách hàng, chủ lao động hoặc tổ chức khác nếu bạn thay mặt họ thực hiện) với tư cách là người dùng Dịch vụ (được gọi là Bạn, bạn, hay tên của bạn) và Chủ đề Plugin WordPress và chủ đề của WordPress các chi nhánh. Nếu chúng tôi thêm bất kỳ tính năng hoặc công cụ mới nào vào Dịch vụ của mình, chúng cũng sẽ phải tuân theo chính sách này.

Chúng tôi sẽ giữ Thông tin cá nhân của bạn chính xác, đầy đủ và cập nhật với thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi. Nếu bạn yêu cầu quyền truy cập vào Thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về sự tồn tại, sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân của bạn theo luật pháp cho phép và cung cấp cho bạn quyền truy cập vào thông tin đó.

Các loại thông tin chúng tôi thu thập
Từ khách truy cập trang web VNwebs chúng tôi thu thập thông tin về thiết bị và trình duyệt bạn sử dụng, kết nối mạng và địa chỉ IP của bạn. Chúng tôi cũng có thể nhận Thông tin cá nhân khi bạn mua đăng ký hoặc thực hiện các yêu cầu khác đối với VNwebs.
Từ người dùng hỗ trợ trò chuyện, chúng tôi thu thập tên, địa chỉ email, thông tin về thiết bị và trình duyệt bạn sử dụng, kết nối mạng và địa chỉ IP của bạn.
Từ người dùng diễn đàn, chúng tôi thu thập tên, địa chỉ email và URL trang web của bạn.
Chúng tôi sử dụng thông tin này để phục vụ tài khoản của bạn, nâng cao Dịch vụ của chúng tôi và trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có.

Khi nào chúng tôi thu thập thông tin này?
Chúng tôi thu thập thông tin này khi bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc tham gia với chúng tôi bằng email, mẫu web, tin nhắn tức thời, trò chuyện trực tiếp hoặc đăng nội dung trên trang web của chúng tôi (bao gồm các diễn đàn, yêu cầu cập nhật sản phẩm). Chúng tôi cũng thu thập bất kỳ thông tin bổ sung nào mà bạn có thể cung cấp cho chúng tôi.

Sử dụng Thông tin
VNwebs.net có thể sử dụng và tiết lộ thông tin như được mô tả trong tài liệu này. Ngoài các mục đích sử dụng được mô tả trong tài liệu này, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cho các mục đích bao gồm thực hiện và quản lý đơn hàng, khảo sát sản phẩm, thanh toán và kiểm toán và các cách sử dụng tương tự khác. Chúng tôi chỉ thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân hoặc thông tin phi cá nhân cho các mục đích hợp lý trong hoàn cảnh. Chúng tôi chỉ sử dụng các phương tiện hợp pháp và hợp pháp để thu thập thông tin. Chúng tôi bảo lưu quyền sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin tổng hợp và Thông tin liên hệ kinh doanh theo những cách mà chúng tôi cho là phù hợp.

Trẻ em
Chúng tôi không cho phép những người từ mười ba tuổi trở xuống trở thành thành viên của trang web này. Nếu bạn dưới 13 tuổi, không sử dụng thông tin cá nhân đúng với chúng tôi, chúng tôi không hoàn toàn chịu trách nhiệm với các lỗi không may xảy ra.

Các liên kết trang web khác
Khi bạn nhấp vào một liên kết trên trang web này sẽ đưa bạn đến một trang web được điều hành bởi một công ty khác, bạn sẽ phải tuân theo các chính sách bảo mật trang web của công ty đó.

Thông tin liên hệ
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách này hoặc trang web của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng địa chỉ email hi@anhtruongit.com.